Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

PUBLIKACJE SNPPiT / SNPPiT PUBLICATIONS

Lista wydawnictw SNPPiT

1. Biuletyn informacyjny SNPPiT „PRZYRODA i TECHNIKA w SZKOLE”, pod redakcją Alicji Wojtyny-Jodko, wydawany 3 razy w roku (1. numer ukazał się z okazji Zebrania Inauguracyjnego w roku 1990, w lutym 2007 r. ukazał się podwójny numer 49/50.)
Numery archiwalne od nr 23 (luty 1998) w cenie 5 zł (łącznie z przesyłką) dostępne są do wyczerpania nakładu.

2. Materiały konferencyjne PROCEEDINGS Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Otwartej Konferencji Nauczycielskiej MIOKON:
* „Jak uczyć o ochronie środowiska?” (1991): nakład wyczerpany,
* „Edukacja – Ochrona środowiska – Przemysł” (1992): nakład wyczerpany,
* „Energia i środowisko” (1995): cena 15 zł (łącznie z przesyłką).

3. „POPULACJA” pod redakcją Alicji Wojtyny-Jodko (1994)
Międzynarodowy Projekt Klas Bliźniaczych „SZKOŁA do SZKOŁY”, poświęcony problemom środowiska: cena 5 zł (łącznie z przesyłką), pozostały jeszcze pojedyńcze egzemplarze.

4. Biuletyn informacyjny: Międzyregionalny Pilotażowy Projekt UNESCO nt. „Związki między energią, środowiskiem i rozwojem: rola systemów edukacyjnych” (1996): nakład wyczerpany.
INTERREGIONAL PILOT PROJECT on „The Relations between energy, development and environment: the role of educational systems”
UNESCO PROJECT No18  INFORMATION BULLETIN, 1996

5. ICASE European Section Newsletter No 1 – 4 (1994 – 1997)
Editor: Alicja Wojtyna-Jodko, SNPPiT

6. ICASE WORLD SCIENCE ACTIVITY WEEK in EUROPE, 1995

SNPPiT wysyła zamówione wydawnictwa za zaliczeniem pocztowym.
Egzemplarze obowiązkowe wszystkich wydawnictw wysłano do 16 bibliotek na terenie całej Polski.