Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i TechnicznychAktywny udział SNPPiT
w projektach i organizacjach międzynarodowych
Prezentacja dorobku SNPPiT na forum międzynarodowym Działalność na terenie Polski
1996-2000: Koordynacja w Polsce europejskiego „Konkursu na najlepszą formę realizacji edukacji przyrodniczej” (CEFIC Science Education Award)1996: Przewodnicząca SNPPiT pełni funkcje eksperta podczas ICASE/UNESCO STL Material Writing Workshop, Tartu, Estonia1994-2000: „Partnerstwo Edukacji i Przemysłu Chemicznego”
(ICASE/CEFIC Education – Industry Partnership)1995: ICASE Word Science Activity Week in Europe1994: Międzynarodowy Projekt Klas Bliźniaczych „Szkoła do Szkoły”

1993-1994: Przewodnicząca SNPPiT uczestniczy w pracach Komitetu Naukowego EUROPEJSKIEGO SYMPOZJUM „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i technicznych: jakie kształcenie i doskonalenie dla jakiej edukacji?”,
Rada Europy (Council of Europe), Strasburg, Cité des Science et de l’Industrie, Paryż, Francja

1993-1998: Przewodnicząca SNPPiT pełni funkcję Europejskiego Przedstawiciela ICAE (ICASE European Representative)

1993: Przewodnicząca SNPPiT pełni funkcję sekretarza w grupie FOCUS AREA 3 „Scientific and Technological Literacy for Development” oraz przewodniczy podgrupie „Science and Technology Education for the Environment” w grupie EUROPA i AMERYKA PÓŁNOCNA podczas International Forum on „Scientific and Technological Literacy for all”, UNESCO, Paryż, Francja

1992-1996: Przewodnicząca SNPPiT pełni rolę krajowego koordynatora Projektu UNESCO Nr 18: „Związki między energią, środowiskiem i rozwojem: rola systemów edukacyjnych”

1992: INISTE, UNESCO

1991: Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń na rzecz Edukacji Przyrodniczej (ICASE -International Council of Associations for Science Education)

2004: NSTA National Convention, Atlanta, Georgia, USA1996: OECD/CERI Dissemination Conference „Innovations in Science, Mathematics and Technology Education (SMTE), Wiedeń, Austria (udział w panelu ekspertów)1995: Szkolenie grupy nauczycieli polskich w zakresie edukacji ekologicznej, Payerbach, Austria

1995: GIREP/ICPE Conference on „Teaching the Science of Condensed Matter and New Materials”, Udine, Włochy

1994: AIF CONGRESS, Udine, Włochy

1992-1996: ASE Annual Meetings, UK

1992: AIF CONGRESS, Gaeta, Włochy

2005: Wykład otwarty z okazji Międzynarodowego Roku Fizyki, OB PTF, MDK nr 5, Bydgoszcz (Nowy Fordon)2004-2008: Konkurs na Model Pojazdu Kosmicznego (KMPK), województwo kujawsko-pomorskie2004: Seminaria z okazji 100-lecia lotnictwa, WZL-2, MDK nr 5, Bydgoszcz

2003-2005: Klasa o profilu lotniczym w XVI LO, Bydgoszcz (Stary Fordon)

2003: Interdyscyplinarna ścieżka dydaktyczna „SZLAKIEM SZYBOWNIKÓW”, Bydgoszcz (Nowy Fordon)

2002-2004: Wystawy i wykłady otwarte popularyzujące wiedzę przyrodniczo-techniczną wśród mieszkańców Nowego Fordonu, PESA, Koło Naukowe „Solid Edge WM UTP, MDK nr 5, Rada Osiedla Bohaterów, Bydgoszcz

2002-2005: Wystawa Eksperymentów Interakcyjnych, MDK nr 5, Bydgoszcz

1991-2006: MIOKON (Międzynarodowa Interdyscyplinarna Otwarta Konferencja Nauczycielska), uniwersytety w wielu miastach polskich