Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

W ramach tego projektu odbyły się w Niemczech dwie międzynarodowe konferencje, w krajach uczestniczących w projekcie zorganizowano wiele form doskonalenia edukatorów i nauczycieli w zakresie stosowania aktywizujących metod nauczania z uwzględnieniem IBL (inquiry-based learning), stworzono zestawy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz powstała strona internetowa dla wszystkich zainteresowanych (www.mascil-project.eu).

Alicja Wojtyna-Jodko

powrót