Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

W dniach 19 & 21 kwietnia 2016 r. odbyło się seminarium BIOFIZMEDENG’16 zorganizowane w Bydgoszczy pod honorowym patronatem Zarządu Głównego oraz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) przez Zespół Badawczy Modelowania Procesów Fizykochemicznych Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) oraz Katedrę Biofizyki Collegium Medicum UMK (CM UMK).

Pierwszego dnia seminarium odbyło się na UTP i program obejmował 5 prezentacji plenarnych oraz dyskusję:

„BADANIE CHRZĄSTKI STAWOWEJ” (Articular Cartilage Treatment)

Dr. Wayne Augé II (Dept. of Res. & Dev., NuOrtho Surgical, Inc., Fall River, MA, USA);

„O  AGREGACJI ZAWIESINY W PRZEPŁYWIE ŚCINAJĄCYM” (On the aggregation of suspensions in the shear flow)

dr J. Siódmiak (UTP Bydgoszcz), mgr Paweł Żuk (UW Warszawa);

„RACHUNEK FRAKCYJNY JAKO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO MODELOWANIA ZJAWISK W UKŁADACH ZŁOŻONYCH” (Fractional calculus as a tool for modeling of complex phenomena)

dr Piotr Weber (CM UMK Bydgoszcz);

ZWIĄZKI PODSTAWOWE W SMAROWANIU (CHRZĄSTEK STAWOWYCH) O UWODNIONYCH POWIERZCHNIACH UDEKOROWANYCH BIOMOLEKUŁAMI FUNKCJONALNYMI, TWORZĄCYMI MIĘKKO-CHROPOWATE STRUKTURY GRZEBIENIOPODOBNE” (Paradigms of micelles-involving lubrication: brushes and hydrated (bio)surfaces)

mgr Piotr Bełdowski (UTP Bydgoszcz);

DWUTLENEK CYRKONU: MATERIAŁ PRZYSZŁOŚCI W ZASTOSOWANIACH STOMATOLOGICZNYCH” (Zirconium dioxide: the future material of dental application)

mgr Mateusz Wirwicki (UTP Bydgoszcz).

Drugiego dnia seminarium odbyło się w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i program obejmował 3 prezentacje plenarne oraz dyskusję:

„KIERUNKI ROZWOJU OBRAZOWANIA ZA POMOCĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO” (Directions of MRI Development)

Prof. Henryk Figiel (AGH Kraków); „ZŁOTY STANDARD W BADANIACH CHRZĄSTEK STAWOWYCH W ZAKRESIE ODZYSKIWANIA ICH WŁASNOŚCI LEPKOSPRĘŻYSTYCH” ( The Gold Standard of Articular Cartilage Treatment – Restoring Viscoelastic Properties)

Dr. Wayne Augé II (Dept. of Res. & Dev., NuOrtho Surgical, Inc., Fall River, MA, USA); http://nuortho.com/assets/pdf/Nano-Assemblies.pdf

„TRANSPORT I ROZDZIAŁ CZĄSTECZEK CHIRALNYCH (ENANCJOMERÓW) W PRZEPŁYWIE” (Transport and separation of chiral particles in a flowing fluid)

Prof. Peter Talkner (Uniwersytet w Augsburgu, D). Seminarium odbyło się w języku angielskim.

Więcej szczegółów oraz streszczenia wystąpień można znaleźć:

http://imif.utp.edu.pl/zmpf/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=88

powrót