Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

Europejski Projekt MASCIL (Mathematics and Science for Life), czyli Matematyka i Przedmioty Przyrodnicze dla Życia, ma na celu zintegrowanie nauczania matematyki oraz aktywizujących metod w zakresie przedmiotów przyrodniczych (inquiry-based science) dla uzyskania lepszych efektów nauczania w tym zakresie.

W Projekcie tym, koordynowanym przez Niemcy, uczestniczą przedstawiciele różnych instytucji funkcjonujących w ramach systemów edukacyjnych w Austrii, Bułgarii, Czechach, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwie,  Niemczech, Norwegii, Rumunii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

Dużo uwagi poświęcono w tym Projekcie kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w celu upowszechnienia w szkołach aktywizujących metod nauczania i zmiany roli nauczyciela na przewodnika uczniów w ich procesie uczenia się przez odkrywanie (Inquiry-Based Learning, IBL).

W ramach projektu w poszczególnych krajach prowadzone jest m. in. doskonalenie nauczycieli oraz tworzone są materiały dydaktyczne, a podczas kilku spotkań przedstawicieli wszystkich krajów uczestniczących prezentowane wyniki tych prac.

Kolejne spotkanie w ramach tego Projektu odbyło się w dniach 30.11. – 3.12.2015 r. w Sofii. Towarzyszyło mu posiedzenie Europejskiego Zespołu Doradców (EAB), w którym uczestniczyłam.

http://www.mascil-project.eu/

http://www.mascil-project.eu/project/support

 

Alicja Wojtyna-Jodko

powrót