Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

     Nowe podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) skoncentrowane jest na poziomie rozwoju uczniów na danym etapie kształcenia, co pozwala im rozwinąć naturalną zdolność do uczenia się, z którą rodzi się każde dziecko.

   Przedstawiony jest sposób kierowania aktywnością poznawczą dzieci i młodzieży w procesie nauczania-uczenia się, co pozwala im wykształcić nie tylko przewidziane programem umiejętności, ale także potrzebę i zdolność do szukania, znajdowania, szacowania i przyswajania nowej wiedzy oraz stosowania jej do rozwiązywania nowych problemów.

    Już uczniowie szkoły podstawowej powinni mieć kontakt z najnowszymi wynikami badań naukowych, gdyż na tym poziomie swojego rozwoju najczęściej tracą zainteresowanie uczeniem się przedmiotów przyrodniczych, a zwłaszcza fizyki.

   Można znaleźć przykłady wielkich uczonych, którzy nie byli prymusami na początku swojej nauki szkolnej.

   Ci uczniowie, którzy nie są bardzo dobrzy w odtwarzaniu wiedzy podanej do zapamiętania, powinni mieć szansę (zarówno na etapie nauczania, jak i sprawdzania/egzaminowania) wykazania się swoją inicjatywą poznawczą zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

   Podejście to zastosowane w kilku przypadkach dało dobre wyniki, wprowadzone na dużą skalę zmniejszy liczbę niepowodzeń szkolnych i zbyt wczesnego wypadania uczniów z systemu edukacji oraz zwiększy liczbę maturzystów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach przyrodniczych.

www.morebooks.de/gb/p_978-3-659-77227-6

Alicja Wojtyna-Jodko

powrót