Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

KONKURSY 2014

Pokłosiem konferencji MIOKON’2006 na temat „Gospodarka wodna”, która odbyła się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest uczestnictwo SNPPiT w Kujawsko-Pomorskim Klastrze Wodnym.

SNPPiT zgłosiło swoje uwagi do założeń „Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020”. Debata nad końcowym kształtem tego dokumentu rządowego ciągle jeszcze trwa i jest animowana przez Polski Klaster Morski.

Istotnym czynnikiem efektywnej gospodarki morskiej, przynoszącej pomyślność wszystkim osobom i instytucjom w nią zaangażowanym, są m.in. dobrze przygotowane kadry. Kształcenie młodych Polaków dla efektywnej pracy w XXI wieku w społeczeństwie opartym na wiedzy wymaga podejścia interdyscyplinarnego, współpracy oraz miejsca dla niezależnej inicjatywy oddolnej. Kadry, uzbrojone w wiedzę w dziedzinach przyrodniczo-technicznych i umiejętność jej wykorzystywania w sytuacjach niestandardowych, są podstawą dobrze prosperującej i przynoszącej zyski gospodarki morskiej.

Konieczne jest pobudzanie zainteresowania uczniów i ich nauczycieli oraz studentów tą dziedziną gospodarki, w której będą mogli znaleźć zatrudnienie pod warunkiem, że zdobędą potrzebne wysokie kwalifikacje specjalistyczne.

Konkurs na Eksperyment Fizyczny (KEF), organizowany przez SNPPiT oraz Katedrę Fizyki Akademii Morskiej w Gdyni (KFAMG), oraz Konkurs na Model Pojazdu lub Urządzenia Wodnego (KMPUW), którego organizatorami są SNPPiT, KFAMG oraz Polski Klaster Morski (PKM), są formą działań pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które pozwalają dzieciom oraz młodzieży szkolnej i studenckiej zdobyć samodzielnie potrzebną im wiedzę, zaprezentować swoje osiągnięcia i w nagrodę uzyskać możliwość dalszego pogłębiania swojej wiedzy i kształtowania w atrakcyjnych warunkach potrzebnych umiejętności, które pozwolą im odnosić sukcesy w uczeniu się wielu różnych zawodów niezbędnych w efektywnej gospodarce morskiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w konkursach KEF i KMPUW.

Alicja Wojtyna-Jodko
Przewodnicząca SNPPiT

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KEF ZGŁOSZENIE EKSPERYMENTU (KEF)
REGULAMIN KMPUW ZGŁOSZENIE MODELU (KMPUW)
powrót