Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

AKTYWNOŚĆ  SNPPiT

Nauczyciel, jako profesjonalista – osoba świadoma i wykształcona, najlepiej potrafi przekazać wiedzę swoim uczniom w sposób dla nich zrozumiały. Wychodząc z tego założenia, SNPPiT  stwarza nauczycielom takie możliwości pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju, które nie są dla nich dostępne w inny sposób.

     Skorzystaliśmy z  zaproszenia do udziału w międzynarodowej konferencji „The 10th Intel Education Summit: Entrepreneurship and Education”, która odbyła się w dniach 5 – 6 listopada 2013 r. w Centrum Nauki  KOPERNIK w Warszawie.

     Nie ma możliwości, aby istniejące firmy i koncerny mogły stworzyć miejsca pracy dla wszystkich młodych osób, opuszczających system edukacyjny w dowolnym kraju europejskim, istnieje zatem konieczność kształcenia młodych ludzi w kierunku umiejętności samodzielnego tworzenia miejsca pracy dla siebie. Nowopowstające małe firmy maja szansę przetrwania i rozwoju, jeżeli wprowadzą na rynek nowe produkty lub usługi lepsze od istniejących, albo wypełniające pustą lukę.

Przedsiębiorczość rozumie się jako samodzielne działanie nie tylko nastawione na zysk, ale też inicjujące aktywność w sferze np. społecznej.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://summit.intel.pl

 

     W dniu 18 czerwca 2013r. w Pałacu Staszica w Warszawie  uczestniczyliśmy w konferencji „Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych”, prezentującej wyniki prac badawczych,  zrealizowanych przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, w ramach projektu  „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”.

     Rezultaty tych badań prezentowane są w publikacji „Ścieżki Rozwoju Edukacyjnego Młodzieży – Szkoły Pogimnazjalne; Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych”.

     Przeanalizowano wiele czynników m.in. specyfikę procesu dydaktycznego (sposobu nauczania itp.), jakość szkoły, jej klimat i kulturę, jak również aktywność ucznia i styl spędzania wolnego czasu. Z analiz wynika, że na osiągnięcia uczniów mają wpływ takie czynniki indywidualne, jak m.in. motywacja i wytrwałość, niski poziom lęku, pozytywne nastawienie do nauczanego przedmiotu, zdolności twórcze. Efekty kształcenia związane są też z organizacją i strukturą szkoły – lepsze efekty osiągane są w mniejszych szkołach i klasach, a najlepsze przy pracy z małymi grupami uczniów.

http://ifispan.waw.pl/index.php?lang=p1&m=page&pg_id=215

 

   W  dniach 15 – 16 czerwca 2013r. wzięliśmy udział w 2. Kongresie Polskiej Edukacji  nt. „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia” zorganizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych w  Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Honorowymi gośćmi Kongresu byli:

Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas,

Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. Daria Lipińska-Nałęcz,

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosinak-Kamysz

Podsekretarz Stanu w MRR, Paweł Orłowski.

Dyskusja toczyła się wokół takich tematów, jak m.in..

Wczesna edukacja i opieka,

Kształcenie nauczycieli,

Maturzysta idzie na studia,

Edukacja i rynek pracy,

Samorządy wobec nierówności edukacyjnych,

Edukacja i media,

Matematyka dla każdego’

Przedmioty przyrodnicze,

Odroczona dorosłość,

Pozycja społeczna i prestiż zawodu nauczyciela

http://kongres.ibe.edu.pl/

powrót