Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

PRZYJĘLIŚMY ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DYSKUSJI

W dniu 29 sierpnia 2011 r. w Kancelarii Prezesa rady Ministrów odbyła się prezentacja raportu „Młodzi 2011” będącego próbą diagnozy współcześnie żyjącego młodego pokolenia Polaków, opracowanego przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Szafraniec (Instytut Socjologii UMK, Toruń).

Raport omawia takie zagadnienia, jak m.in. aspiracje i oczekiwania młodych Polaków, problemy demograficzne, różne aspekty edukacji i jej wpływu na dorosłe życie (praca, rodzina, zdrowie) oraz „Konsumpcja, czas wolny, nowe media”.

Uwagę zwraca brak objęcia badaniem aktywności własnej młodego pokolenia (hobby, twórczość, inicjatywa poznawcza, rozwijanie zainteresowań, inicjowanie przedsięwzięć etc.)

 

    Kongres Polskiej Edukacji  „Jakość edukacji powstaje w szkole”, zorganizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Centrum EXPO XXI w Warszawie, który odbył się w dniach  5 – 6 czerwca 2011 r.

Podczas Kongresu zaprezentowano „Raport o stanie edukacji – Społeczeństwo w drodze do wiedzy” opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Dyskusja toczyła się wokół takich zagadnień, jak m.in.

Prawo każdego ucznia do sukcesu,

Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju,

Samorządy na rzecz dzieci i rodziców,

Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy,

Świat nauki na rzecz edukacji,

Nowoczesne technologie,

Jakość edukacji tworzą nauczyciele

(http://kongres2011.ibe.edu.pl/ )

 

Seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” nt. „Jak zmieniają się umiejętności uczniów od 2000 roku; Najnowszy raport OECD – PISA (Programme for International Student Assessment) 2009”, które odbyło się w dniu 10 lutego 2011 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall, Ministra, Członka Rady Ministrów, Michała Boniego oraz Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, prof. Michała Federowicza, było oficjalnym międzynarodowym podsumowaniem wyników badania osiągnięć uczniów PISA 2009.

W roku 2009 badaniem tym objęto 470.000 uczniów w wieku 15 lat z 51 krajów (w tym 34 kraje OECD, a 25 krajów Unii Europejskiej).

Program Seminarium obejmował m.in. wystąpienia przedstawicieli Niemieckiego Instytutu Badań Edukacyjnych (DIPF), ELTE Uniwersytetu Budapeszteńskiego, Ministerstwa Edukacji Portugalii oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W dyskusji organizacje pozarządowe zgłaszały potrzebę określenia kierunków rozwoju naszego państwa, co pozwoli dostosować kierunki kształcenia do przyszłego zapotrzebowania na absolwentów – młodych pracowników, specjalistów w konkretnych zawodach rozwijających się branż.

http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment

 

powrót