Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

ORGANIZATORZY

SNPPiT
Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

Skrytka pocztowa 93
85-797 Bydgoszcz 32
tel. 52 346 76 67
e-mail: awjodko@wp.pl
IF UKW
Instytut Fizyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel./faks 52 321 61 66 w. 59, 52 341 90 12
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl, dangal@ukw.edu.pl

SEMINARIUM DLA
MŁODYCH
EKSPERYMENTATORÓW

 S E M E K  2010/2011
SEMINAR FOR YOUNG EXPERIMENTATORS

 

W roku szkolnym 2010/2011 kontynuujemy zajęcia z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów ramach drugiej edycji Seminarium dla Młodych Eksperymentatorów (SEMEK 2010/2011). Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Instytucie Fizyki UKW. Biorą w nich udział uczestnicy trzeciej edycji Konkursu na Eksperyment Fizyczny (KEF 2009/2010).

1

3

prof. Joseph Depireux prezentuje eksperymenty związane z wodą

 

Podobnie jak w roku ubiegłym w seminarium uczestniczą uczniowie, nauczyciele oraz studenci.

powrót