Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

Udział SNPPiT w Bydgoskim Festiwalu Nauki

Bydgoski Festiwal Nauki odbywał się w dniach 26 – 28 maja 2010 r. na terenie trzech uczelni: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) oraz Wyższej Szkoły Gospodarki (WSG).

     SNPPiT przygotowało prezentację interakcyjnych eksperymentów fizycznych, która odbyła się w dniu 28 maja 2010 r. w Instytucie Fizyki UKW. Pokaz obejmował ilustrowane plakatami wprowadzenie, demonstracje prostych eksperymentów fizycznych z wykorzystaniem sprzętu codziennego użytku przy zastosowaniu metod aktywizujących.

2

        W drugiej części uczniowie samodzielnie wykonywali przygotowane proste eksperymenty w oparciu o instrukcję pisemną i ustną.

3

Eksperymentom towarzyszyła wystawa plakatów opracowanych przez SNPPiT, NASA, ESA oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu w Liege w Belgii.
Uczniowie chętnie wykonywali przygotowane eksperymenty, aktywnie uczestniczyli w pokazie, wielu z nich chciało zostać dłużej, by mieć czas na dokładne zapoznanie się z wszystkimi eksperymentami i plakatami.

4
Uczniowie eksperymentowali również za plecami nauczycieli.

        Ta forma prezentacji daje najlepsze wyniki przy mniej licznych grupach (do 20 osób). Tego dnia w prezentacji interakcyjnych eksperymentów fizycznych uczestniczyło 6 grup uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

powrót