Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

ORGANIZATORZY

SNPPiT
Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

Skrytka pocztowa 93
85-797 Bydgoszcz 32
tel. 52 346 76 67
e-mail: awjodko@wp.pl
IF UKW
Instytut Fizyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel./faks 52 321 61 66 w. 59, 52 341 90 12
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl, dangal@ukw.edu.pl

SEMINARIUM DLA
MŁODYCH
EKSPERYMENTATORÓW

 S E M E K  2009/2010
SEMINAR FOR YOUNG EXPERIMENTATORS

PROGRAM

DATA
DATE

TEMAT

TOPIC

PROWADZĄCY
PRESENTER

22.10.2009

Woda

Water

prof. Joseph Depireux

19.11.2009

Powietrze

Air

dr Danuta Galanciak

17.12.2009

Światło

Light

dr Danuta Galanciak

04.02.2010

Elektryczność

Electricity

dr Danuta Galanciak

15.04.2010

Magnetyzm

Magnetism

dr Danuta Galanciak

22.04.2010

Ciepło

Heat

prof. Joseph Depireux

28.05.2010

Uczniowie prezentują swoje eksperymenty podczas Pikniku Fizycznego
Pupils present their experiments during Physics Picnic

Seminarium dla Młodych Eksperymentatorów (SEMEK 2009/2010) odbywało się w Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów – uczestnicy pierwszej edycji Konkursu na Eksperyment Fizyczny (KEF 2008/2009) oraz nauczyciele i studenci.

2 3
powrót