Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEJ EDYCJI
KONKURSU NA EKSPERYMENT FIZYCZNY
(KEF 2008/2009)

W dniu 21 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy odbyło się rozstrzygnięcie pierwszej edycji Konkursu na Eksperyment Fizyczny (KEF 2008/2009).

Organizatorami Konkursu byli: Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych (SNPPiT), Instytut Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (IF UKW) w Bydgoszczy oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

Na konkurs wpłynęło kilka prac zespołowych uczniów szkół podstawowych. Jury, składające się z przedstawicieli organizatorów, studentów oraz nauczycieli, przybyłych ze swoimi uczniami, oceniało prace konkursowe wpisując odpowiednią liczbę punktów do Kwestionariusza Ewaluacyjnego. Nagrodzono prace konkursowe, które otrzymały największą liczbę punktów. Oprócz nagród książkowych uczniowie oraz ich nauczyciele otrzymali dyplomy i możliwość prezentacji swoich eksperymentów podczas Pikniku Fizycznego na terenie Instytutu Fizyki UKW. Poziom prezentacji eksperymentów fizycznych był tak wysoki, że postanowiono dla tych uczniów stworzyć możliwość dalszego rozwijania zainteresowań oraz umiejętności eksperymentowania w pracowni fizycznej IF UKW w następnym roku szkolnym 2009/2010. W ten sposób powstało Seminarium dla Młodych Eksperymentatorów (SEMEK), w którym uczniowie biorą udział bezpłatnie.

Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się prezentacji eksperymentów fizycznychswoich kolegów. 1

2

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji jury pracowało intensywnie, a uczniowie – autorzy prac konkursowych oraz ich koledzy – w napięciu oczekiwali na wyniki.

3

Z przyjemnością ogłosiliśmy wyniki pierwszej edycji Konkursu na Eksperyment Fizyczny KEF 2008/2009.

powrót