Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych

<-- wróć do aktualności

CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH

dla rodziców, dziadków i opiekunów
pod hasłem
„MOJA WIEDZA POMAGA MI W KIEROWANIU PRAWIDŁOWYM ROZWOJEM MOJEGO DZIECKA”

 

Celem tego cyklu wykładów otwartych jest zwrócenie uwagi rodziców, dziadków i opiekunów na to, jak wielki wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka mają ich codzienne zachowania wobec dziecka. Wykłady pobudzały do poszukiwania odpowiedzi na takie pytania, jak m.in.:

W roku akademickim 2007/2008 się w salach wykładowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się 5 wykładów pracowników naukowych IP, a w roku akademickim 2008/2009 Prezydent Miasta Bydgoszczy przyjął rolę współorganizatora i 4 wykłady odbyły się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta.
Słuchacze pierwszego wykładu otrzymali informację o formach pomocy możliwych do uzyskania przez rodzinę ze strony miasta, natomiast trzy kolejne wykłady pozwoliły rodzicom, dziadkom i opiekunom rozszerzyć swoją wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości, co pomoże im w formułowaniu poprawnych odpowiedzi na pytania dzieci.

 

PROGRAM (2007/2008)

 

SNPPiT

Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

IP UKW

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

1. Rola rodziców i opiekunów w rozwijaniu zdolności poznawczych dziecka
dr Małgorzata ZABŁOCKA,
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną

2. Dlaczego niektóre dzieci są odrzucane przez rówieśników?
prof. dr hab. Maria DEPTUŁA,
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną

3. Zaburzenia w zachowaniu młodego pokolenia
prof. dr hab. Teresa SOŁTYSIAK,
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji

4. Style dziadkowania
dr Danuta SEREDYŃSKA,
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji

5. O potrzebie i niemożności kształtowania tożsamości młodzieży w epoce
proteuszowej
prof. dr hab. Roman LEPPERT,
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

 

PROGRAM 2008/2009

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

SNPPiT

Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

MOPS

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

„Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspierające rodzinę”
Ewa TAPER, 
zastępca dyrektora MOPS w Bydgoszczy

Z serii: „Dzieci zadają dorosłym trudne pytania”

SNPPiT

Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

IF UKW

Instytut Fizyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 „Magia kryształów”
prof. dr hab. Kazimierz FABISIAK

SNPPiT

Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

IT UKW

Instytut Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 „Tworzywa poliuretanowe w XXI wieku”,
prof. dr hab. inż. Bogusław CZUPRYŃSKI

SNPPiT

Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
i Technicznych

IG UKW

Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

 „Czy budować zapory na rzekach?”,
prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI

powrót